พ่อแม่มือใหม่ทำอย่างไรเพื่อป้องกันลูกจากโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย

พ่อแม่มือใหม่ทำอย่างไรเพื่อป้องกันลูกจากโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย

“ธาลัสซีเมีย” เป็นโรคที่ทางพันธุกรรมสามารถส่งต่อไปสู่ลูกได้ ดังนั้นพ่อแม่จึงควรมีการป้องกันโรคโลหิตจางจากราลัสซีเมียด้วยวิธีต่าง ๆ

1. วางแผนครอบครัวให้พร้อม ก่อนมีลูก

พ่อแม่มือใหม่สามารถวางแผนครอบครัว เพื่อตรวจสอบความเสี่ยงว่าตนเองมีความเสี่ยงเป็นพาหะหรือไม่ หากตนเองเป็นพาหะของโรคควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนการตั้งครรภ์

2. การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)

ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคราลัสซีเมียในบุตรได้ “โดยแพทย์จะนำเซลล์จากตัวอ่อนที่ได้รับการปฏิสนธิภายนอกไปตรวจว่า ตัวอ่อนมีโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียหรือไม่ แพทย์จะเลือกตัวอ่อนที่ไม่มีโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียกลับไปฝังตัวในมดลูกของแม่

ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2565
ที่มา : รศ. นพ.นภชาญ เอื้อประเสริฐ
ฝ่ายอายุรศาสตร์