พึ่งอาหารเสริมลดน้ำหนัก เสี่ยงตายเร็ว

พึ่งอาหารเสริมลดน้ำหนัก เสี่ยงตายเร็ว

จากการสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อลดน้ำหนักโดย อย. พบว่าร้อยละ 50 มีการปลอมปนสารอันตรายต่าง ๆ โดยเฉพาะ “ไซบูทรามีน” ซึ่งเป็นยาต้องห้าม มีผลข้างเคียงที่ทำให้เสียชีวิตได้

การนำยาชนิดต่าง ๆ มาใช้เพื่อลดน้ำหนักต้องใช้ภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

อาการและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

  1. ปากแห้ง
  2. กระสับกระส่าย
  3. นอนไม่หลับ
  4. คลุ้มคลั่ง ประสาทหลอน
  5. กดการหายใจ
  6. ใจสั่น
  7. ความดันเลือดสูงขึ้น
  8. หัวใจวาย
  9. เสี่ยงเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง

ผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักควรปลี่ยนพฤติกรรมการกิน และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นวิธีที่ดี ยั่งยืน และปลอดภัยที่สุด

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2562

ที่มา : ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล