พิษจากคางคก

พิษจากคางคก
  • ฤดูฝนเป็นช่วงการวางไข่ของคางคก ซึ่งมักมีรายงานการเสียชีวิตจากการกินคางคกทุกปี เนื่องจากในตัวคางคกมีต่อมน้ำเมือก หรือยางคางคกที่มีพิษ
  • ยางคางคกมีฤทธิ์ทำให้ระคายเคือง และยังประกอบด้วยสารชีวพิษประเภn digitaloids ที่มีฤทธิ์ต่อการทำงานของหัวใจและระบบประสาทอย่างมาก
  • ผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับพิษจากการรับประทานหนัง เลือด เครื่องใน หรือไข่ของคางคก ซึ่งมักเกิดจากความไม่ชำนาญในการชำแหละ ทั้งนี้ เนื่องจากพิษคางคุกทนต่อความร้อนการทำให้สุกจึงไม่ทำให้พิษหายไป

อาการ

*มักเกิดขึ้นหลังรับประทานในหลักชั่วโมงความรุนแรงขึ้นกับประมาณพิษที่ได้รับ

  • น้ำลายมาก
  • คลื่นใส้ อาเจียน
  • ปวดท้อง ท้องเสีย
  • หากผิวหนังหรือดวงตาสัมผัสยางคางคกจะทำให้ระคายเคืองได้
  • หากอาการรุนแรงจะมีอาการทางระบบประสาท เช่น สับสน เพ้อ ไปจนถึงชัก
  • หรือหมดสติ หรืออาการทางระบบไหลเวียนโลหิต เช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ ซึ่งอาจทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวได้

การรักษา

รักษาตามหลักการรักษาผู้ป่วยที่รับสารพิษ ควบคู่กับการประกับประคองอาการ และติดตามอาการอย่างเหมาะสม

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564
ที่มา : อ. พญ.สุทธิมน ธรรมเตโช