พาลูกวัยเรียนไปตรวจตา

พาลูกวัยเรียนไปตรวจตา

เด็กในวัยเรียน คือ ช่วงอาย 5 ปีขึ้นไป เป็นช่วงวัยที่เด็กใช้สายตามากที่สุด การพาลูกไปตรวจตากับจักษุเพทย์เป็นประจำทุกปีจึงเป็นเรื่องไม่ควรละเลย

เมื่อไปพบจักษุแพทย์ จะได้รับการตรวจดังนี้

1. ตรวจการมองเห็นหรือพฤติกรรมการมองเห็น
2. ตรวจระดับการมองเห็น เพื่อประเมินภาวะตาขี้เกียจในเด็ก
3. ตรวจประเมินการเคลื่อนไหวของตา เพื่อค้นหาภาวะตาเขในเด็ก
4. ตรวจส่วนด้านหน้าของลูกตา ได้แก่ เยื่อบุตา กระจกตา ม่านตา และเลนส์ตา
5. ตรวจประเมินค่าสายตา เพื่อพิจารณาว่าเด็กต้องการแว่นสายตาหรือไม่
6. ตรวจวัดความดันลูกตา เพื่อประเมินภาวะต้อหินในเด็ก
7. ถ่ายภาพจอประสาทตา เพื่อเป็นการตรวจจอประสาทตาและขั้วประสาทตากุมารจักษุแพทย์ใช้สังเกตในแต่ละปีว่ามีความผิดปกติหรือไม่
8. ตรวจประเมินการมองเห็นภาพสามมิติ ในกรณีที่เป็นโรคตาเข หรือสงสัยว่ามีภาพสามมิติผิดปกติ
9. ตรวจประเมินตาบอดสี ในรายที่สงสัยตาบอดสี เช่น มีประวัติคนในครอบครัวตาบอดสี

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565
ที่มา : อ. พญ.วรวลัญซ์ หงส์เลิศนภากุล
ฝ่ายจักษุวิทยา