พยาธิในช่องคลอด มีจริงหรือ ?

พยาธิในช่องคลอด มีจริงหรือ ?

ตอบ จริง พยาธิในช่องคลอด เกิดจากการติดเชื้อโปรโตชัวที่มีชื่อว่า ทริโคโมแนส” ซึ่งเชื้อมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ตรวจพบได้ในน้ำอสุจิและน้ำในช่องคลอด ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

การติดต่อ ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พบได้ในกลุ่มที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย

อาการต้องสงสัย

  • ผู้ชาย มักไม่แสดงอาการ
  • ผู้หญิง พบตกขาวออกมากกว่าปกติ ตกขาวมีกลิ่น แสบคันในช่องคลอด ปัสสาวะขัด

การรักษา รับประทานยา หากพบอาการผิดปกติในผู้หญิงควรพบแพทย์ เพื่อรับการตรวจประเมินและการรักษาที่เหมาะสม

ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562

ที่มา : รศ.นพ.สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา