พยาธิตัวตืดกับอาหารปรุงไม่สุก

พยาธิตัวตืดกับอาหารปรุงไม่สุก

พยาธิตัวตืด เข้าสู่ร่างกายได้จากการกินเนื้อหมูหรือเนื้อวัวปรุงไม่สุกที่ปนเปื้อนตัวอ่อนของพยาธิเข้าไป จากนั้นตัวอ่อนจะฝังตัวเจริญเติบโตเป็นตัวแก่ในลำไส้จนทำให้เกิดโรคได้

อาการ

พยาธิตืดหมู หรือตืดวัวทำให้เบื่ออาหาร คลื่นไส้ และท้องอืดจากการขดม้วนตัวของตัวพยาธิตัวตืดทำให้กีดขวางทางเดินอาหารบางรายอาจเกิดลมชักหรือเป็นอัมพาต จากการติดเชื้อตัวอ่อนของพยาธิตืดหมูในระบบประสาทส่วนกลาง

การป้องกัน

1. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกด้วยความร้อน โดยเฉพาะเนื้อหมู เนื้อวัว

2. รักษาสุขอนามัยทั้งส่วนตัว และในชุมชน

3. การถ่ายอุจจาระในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อไม่ให้ไข่ หรือตัวพยาธิปนเปื้อน ออกสู่สิ่งแวดล้อมและเป็นสาเหตุให้หมูหรือวัว ควายมากิน สิ่งปฏิกูลจนเป็นตัวกลางนำโรคดังกล่าว

ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565
ที่มา : รศ.ดร.วิไล ศักดิ์ศิริสัมพันธ์
ฝ่ายปรสิตวิทยา