ผู้ป่วยโรคไทรอยด์กับโรคโควิด-19

ผู้ป่วยโรคไทรอยด์กับโรคโควิด-19

ผู้ป่วยโรคไทรอยด์ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 มากกว่าคนทั่วไป ในกรณีเกิดการติดเชื้อไม่มีหลักฐานว่าทำให้อาการของโรคโควิด-19 รุนแรงกว่าปกติหากผู้ป่วยรับประทานยาสม่ำเสมอ และควบคุมระดับไทรอยด์ฮอร์โมนให้ปกติแต่หากผู้ป่วยรับประทานยาไม่ต่อเนื่อง อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการทำงานของไทรอยด์ผิดปกติขั้นรุนแรง

ข้อปฏิบัติของผู้ป่วยโรคไทรอยด์ในช่วงโควิด-19

  1. รับประทานยารักษาโรคไทรอยด์อย่างสม่ำเสมอ
  2. หากเกิดอาการผิดปกติของต่อมไทรอยด์ เช่น อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย และใจสั่นมากผิดปกติ ควรรีบมาพบแพทย์
  3. ผู้ป่วยที่เริ่มต้นรักษาโรคไทรอยด์เป็นพิษ ควรระมัดระวังอาการข้างเคียงจากยาต้านไทรอยด์ ที่อาจทำให้เกิดภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ และส่งผลให้มีอาการไข้ เจ็บคอ คล้ายกับอาการของโรคโควิด-19 ได้ แต่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก
  4. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและล้างมือเป็นประจำ

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในผู้ป่วยโรคไทรอยด์

  1. ผู้ป่วยโรคไทรอยด์สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้ทุกกรณี
  2. ผู้ป่วยโรคไทรอยด์ควรแจ้งโรคประจำตัว และยาที่รับประทานให้แพทย์หรือพยาบาลทราบก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน

ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2564
ที่มา : อ. พญ.ปนัดดา ศรีจอมขวัญ