ผู้ป่วยเปลี่ยนตับกับวัคซีนโควิด-19

ผู้ป่วยเปลี่ยนตับกับวัคซีนโควิด-19
  • ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยเร็วที่สุด
  • สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เมื่อได้รับการเปลี่ยนตับมาอย่างน้อย 3-6 เดือน และไม่มีภาวะต้านตับภายในระยะเวลา 1 เดือน
  • สามารถฉีดวัคซีนชนิดใดก็ได้
  • ไม่จำเป็นต้องหยุดยากดภูมิคุ้มกันก่อนฉีดวัคซีน
  • ผู้ป่วยที่มีเกล็ดเลือดต่ำหรือเลือดแข็งตัวช้า ควรกดตำแหน่งที่ฉีดยาไว้ 1-2 นาที หลังฉีดวัคซีน

คำแนะนำจากแพทย์

  • แม้ว่าได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบแล้ว ผู้ป่วยยังคงต้องเว้นระยะห่าง ระหว่างบุคคล 1-2 เมตร สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือเป็นประจำ
  • หากมีประวัติสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ควรรีบปรึกษาแพทย์ เพื่อรับคำแนะนำในการดูแลรักษาที่เหมาะสม

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2564
ที่มา : อ. นพ.ศุภพัชญ ศรีภูษณาพรรณ