ผู้ป่วยมะเร็ง กับ วัคซีนโควิด-19 เข็ม 3 (เข็มกระตุ้น)

ผู้ป่วยมะเร็ง กับ วัคซีนโควิด-19 เข็ม 3 (เข็มกระตุ้น)

Q: ผู้ป่วยมะเร็งควรรับวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 (เข็มกระตุ้น) หรือไม่?
ผู้ป่วยมะเร็งควรได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 (เข็มกระตุ้น) เนื่องจากระดับภูมิคุ้มกันหลังได้รับวัคซีนในผู้ป่วยมะเร็งมักมีระดับต่ำกว่าคนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านมะเร็ง วัคซีนยังคงเป็นเกราะป้องกันที่สำคัญในการช่วยป้องกันการติดเชื้อ ลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนรวมถึงการเสียชีวิตจากโรดโควิด-19
Q: ผู้ป่วยมะเร็งที่กำลังรับการรักษาด้วยยาต้านมะเร็งสามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 ไต้หรือไม่?
ผู้ป่วยมะเร็งชนิดก้อน เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด ที่กำลังได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ยามุ่งเป้า ยาต้านฮอร์โมน ยาภูมิคุ้มกันบำบัดสามารถฉีดวัดซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 ได้ โดยไม่จำเป็นต้องหยุดยาส่วนผู้ป่วยมะเร็งระบบเลือด เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่ได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูก เชลล์บำบัด หรือได้ยา Rituximab ควรปรึกษาและแจ้งแพทย์ก่อนรับวัคซีน
Q: ผู้ป่วยมะเร็งควรได้รับวัดซึนโควิต-19 ชนิดใดเป็นเข็มที่ 37
ปัจจุบันคำแนะนำและข้อมูลของวัคซีนเข็มที่3 (เข็มกระตุ้น) ในต่างประเทศจะเป็นชนิด mRNA ได้แก่ Moderna, Pfizer อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ป่วยในประเทศไทยคงต้องคำนึงถึงชนิดวัคซีนที่เคยด้รับและการเข้าถึงวัคซีน ดังนั้นแนะนำให้ปรึกษาแพทย์

ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2565
ที่มา : อ. พญ.นุสรา ภาคย์วิศาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคมะเร็งครบวงจร