ผมร่วงเป็นหย่อมกับผู้ป่วยโรคโควิด-19

ผมร่วงเป็นหย่อมกับผู้ป่วยโรคโควิด-19

อาการผมร่วงเป็นหย่อม พบได้ในผู้ที่หายป่วยจากโรคโควิด-19 เนื่องจากเชื้อโรคโควิด-19 ทำให้เกิดการอักเสบและเกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบการทำงานภายในร่างกาย อีกส่วนหนึ่งอาจเกิดจากความเครียดหรือความวิตกกังวลของผู้ป่วยจนกระตุ้นให้เกิดอาการผมร่วงเป็นหย่อม

นอกจากนี้อาจพบได้ในผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด- 19 บางราย ซึ่งยังไม่สามารถทราบสาเหตุที่แน่ชัดในปัจจุบันยังคงต้องศึกษาและติดตามต่อไป

  1. ผมร่วงเป็นหย่อม เป็นวงมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-5 เซนติเมตร
  2. เกิดขึ้นตามหลังอาการป่วยจากการติดเชื้อโรคโควิด-19 ประมาณ 1-2 เดือน
  3. พบรอยโรคได้ทั้งเป็นหย่อมเดี่ยว หรือหลายหย่อม
  4. ผู้ป่วยบางรายที่มีอาการรุนแรงมาก อาจพบผมร่วงเป็นหย่อมกระจายอยู่ทั่วศีรษ: หรือมีเส้นขนที่ร่วงตามร่างกายร่วมด้วย เช่น ขนคิ้ว ขนตา ขนจมูก

คำแนะนำจากแพทย์

ผู้ป่วยที่หายจากโรคโควิด-19 และเกิดอาการผมร่วงเป็นหย่อมควรพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรับการรักษาโดยการให้ยาสเตียรอยด์ชนิดทา หรือฉีดเฉพาะที่ หรือยารับประทานในกลุ่มปรับระดับภูมิคุ้มกัน จะช่วยบรรเทาอาการผมร่วงให้ทุเลาลงและผมกลับมางอกขึ้นใหม่เป็นปกติ

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2564
ที่มา : รศ. ดร. พญ.รัชต์ธร ปัญจประทีป