ป้องกันโควิด-19 ในสถานดูแลเด็ก

ป้องกันโควิด-19 ในสถานดูแลเด็ก

จากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ขณะนี้ในประเทศไทย กลุ่มเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ถือเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับคนในกลุ่มนี้โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่บางส่วนอยู่ในสถานดูแลเด็ก มีโอกาสที่เชื้อไวรัสจะแพร่กระจายได้ง่ายจึงมีคำแนะนำเพื่อการป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานดูแลเด็ก ดังนี้

สำหรับสถานที่เลี้ยงเด็ก

  1. ห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้า-ออก ในสถานที่เลี้ยงเด็ก
  2. ตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
  3. จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลหรือสบู่เหลวสำหรับล้างมือตามจุดต่าง ๆ ในสถานที่เลี้ยงเด็ก
  4. ทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ต่าง ๆ และของเล่นอย่างสม่ำเสมอ
  5. งดจัดกิจกรรมรวมกลุ่มทุกชนิด

สำหรับการดูแลเด็ก

  1. สอนการล้างมือและสุขอนามัยอย่างถูกวิธีให้กับเด็ก
  2. ให้เด็กอายุมากกว่า 2 ปี สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  3. จัดพื้นที่ให้เด็กโดยเว้นระยะห่างซึ่งกันและกัน 1-2 เมตร
  4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดเด็กหากไม่จำเป็น
  5. จัดเตรียมของใช้ส่วนตัวของเด็กแต่ละคนไม่ใช้ปะปนกัน

คำแนะนำจากแพทย์

สถานดูแลเด็กต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยหากพบว่าเด็กมีอาการเจ็บป่วย ต้องรีบแยกเด็กจากคนอื่นและตรวจหาเชื้อทันที

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2564
ที่มา : อ. ดร. พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล