ป้องกันอย่างไรไม่ให้เลือดกำเดาไหล

ป้องกันอย่างไรไม่ให้เลือดกำเดาไหล
  1. ใช้น้ำเกลือหยอดจมูก หรือทาวาสลีนเคลือบใน รูจมูกก่อนนอน ป้องกันมิให้บริเวณเยื่อบุจมูกแห้งและไม่คัน
  2. การรับประทานผัก ผลไม้ หรือ วิตามินชี เพื่อช่วยให้หลอดเลือดฝอยในจมูกแข็งแรง เลือดกำเดาไหลออกน้อยลง
  3. ดูแลอากาศในห้องนอน ไม่ให้แห้งเกินไป
  4. ลดการแคะจมูก

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

ที่มา : รศ.พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล

Pin It on Pinterest