ป้องกันการลื่นล้มของผู้สูงอายุในช่วงฤดูฝน

ป้องกันการลื่นล้มของผู้สูงอายุในช่วงฤดูฝน

ฤดูฝนเป็นช่วงที่ผู้สูงอายุเกิดอุบัติเหตุหกล้มมากที่สุด เนื่องจากหลังฝนตกจะทำให้พื้นทางเดินเปียกลื่นโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งอาจมีความเสี่ยงในการหกล้มจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปัญหาการทรงตัว ปัญหาทางการมองเห็น ปัญหาการได้ยิน ปัญหาทางด้านกระดูกและกล้ามเนื้อ เป็นต้น อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายตั้งแต่เล็กน้อย เช่น การฟกช้ำ จนถึงการบาดเจ็บที่รุนแรง กระดูกหัก บาดเจ็บที่ศีรษ: เกิดภาวะพึ่งพิงตามมาได้

การป้องกัน

  1. เลือกรองเท้าให้เหมาะสม ควรเป็นรองเท้าหุ้มส้น มีดอกยางกันลื่นและยึดเกาะกับพื้นได้
  2. ควรเดินบนพื้นทางเดินที่เรียบสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงการเดินบนพื้นที่เปียก
  3. จัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้เหมาะสมพื้นบ้านต้องไม่เปียกหรือลื่น หลีกเลี่ยงการวางพรม เสื่อ ผ้ายาง ผ้าปูรองพื้น
  4. ควรมีไฟส่องสว่างให้เพียงพอโดยเฉพาะบริเวณห้องน้ำ บันใด ประตู และทางเดิน
  5. จัดวางสิ่งของที่จำเป็นให้เป็นระเบียบไม่วางของเกะกะบริเวณพื้นทางเดินและบันได
  6. ห้องน้ำแยกพื้นที่ส่วนเปียกคือบริเวณอาบน้ำและพื้นที่ส่วนแห้งคือบริเวณล้างมือและโถสุขภัณฑ์
  7. ออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและฝึกการทรงตัว

ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2564
ที่มา : อ. พญ.ธัญพร เฮงพงษ์ธร