ป้องกันการตื่นปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน

ป้องกันการตื่นปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน

โดยปกติร่างกายจะผลิตปัสสาวะน้อยลงในช่วงเวลากลางคืน ทำให้สามารถนอนหลับต่อเนื่อง โดยไม่ต้องตื่นมาปัสสาวะกลางดึก อาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนเกิดได้จากหลายสาเหตุ ในบางสาเหตุสามารถแก้ไขได้โดยการปรับพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ ดังนี้

  1. ลดการดื่มน้ำหรือเครื่องดื่มต่าง ๆ ก่อนเข้านอน 2-4 ชั่วโมง
  2. ลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือกาเฟอีน และอาหารที่มีรสเค็มหรือมีปริมาณเกลือสูง
  3. จดบันทึกสถิติการดื่มน้ำและการปัสสาวะในแต่ละวัน เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคได้
  4. ผู้ที่มีอาการบวมน้ำ ควรยืดหรือเหยียดขาให้สูงกว่าระดับหัวใจในช่วงก่อนนอนหรือใช้หมอนหนุนบริเวณขาขณะนอนหลับ เพื่อลดการสะสมของของเหลวบริเวณขา หรืออาจใส่ถุงน่องที่ช่วยลดอาการขาบวมร่วมด้วยได้
  5. จัดสภาวะแวดล้อมให้เอื้อต่อการนอนหลับ เช่น ไม่มีเสียงรบกวน แสงสว่างน้อยปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือ เลือกชุดเครื่องนอนและที่นอนที่ทำให้นอนหลับสบาย
  6. ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และผ่อนคลายความเครียด เช่น การทำสมาธิ เล่นโยคะ ฟังเพลงที่ชอบ
  7. ในกรณีที่อาการไม่ดีขึ้นแนะนำให้พบแพทย์ เนื่องจากสาเหตุของการปัสสาวะกลางคืนเกิดได้จากหลายสาเหตุ จำเป็นต้องรักษาตามสาเหตุนั้น ๆ

ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2564
ที่มา : อ. นพ.ดุษฎี โสวรรณทิพย์