ป่วยไข้ไม่สบาย ตรวจให้แน่ใจว่าเชื้ออะไร ก่อนใช้ยาปฏิชีวนะ

ป่วยไข้ไม่สบาย ตรวจให้แน่ใจว่าเชื้ออะไร ก่อนใช้ยาปฏิชีวนะ

ถ้าท่านหรือลูกหลานเคยไปหาหมอด้วยอาการใดอาการหนึ่งต่อไปนี้ คือ เป็นไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย เจ็บคอ ไอ น้ำมูก ท้องเสีย อาเจียน ปวดท้อง ท่านทราบหรือไม่ว่าเมื่อหมอส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จะพบว่าการเจ็บป่วยเหล่านั้นส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส เช่น

  1. ไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus)
  2. ไวรัสอาร์เอสวี (RSV)
  3. ไวรัสเอชเอ็มพีวี (hMPV – humanMetapneumovirus)
  4. ไวรัสโรต้า (Rota virus)
  5. ไวรัสไข้เลือดออก (Dengue virus)

บุคลากรทางการแพทย์ ไม่ควรจ่ายยาปฏิชีวนะโดยไม่มีหลักฐานการติดเชื้อแบคทีเรีย ประชาชน อย่าซื้อ หรือกินยาปฏิชีวนะด้วยตนเอง พราะมักใช้ไม่ตรงกับโรคจึงไม่เป็นประโยชน์

ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ที่มา : ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล

Pin It on Pinterest