ปัสสาวะเล็ดเรื่องไม่เล็กของผู้หญิง

ปัสสาวะเล็ดเรื่องไม่เล็กของผู้หญิง

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอาการปัสสาวะเล็ดในผู้หญิง

1. การสูบบุหรี่

2. ดื่มชา กาแฟ น้ำอัดลม มีสารกระตุ้นให้เกิดการปัสสาวะบ่อย

3. อายุที่มากขึ้น

4. ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน ฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลง ทำให้เยื่อบุในกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะเสื่อมสภาพ

5. ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก หรือ โรคอ้วน

6. ผู้มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน

7. ผู้ป่วยที่ระบบประสาทส่วนควบคุมกระเพาะปัสสาวะสูญเสียจากอุบัติเหตุบริเวณไขสันหลัง หรือภาวะหลอดเลือดสมองตีบตัน

ภาวะปัสสาวะเล็ดส่งผลอย่างมากต่อคุณภาพชีวิตควรพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุและรักษาทันที

ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565
ที่มา : อ. พญ.กีรติ เชียงทอง
ฝ่ายสติศาสตร์-นรีเวชวิทยา