ปัญหาเชื้อราบนเสื้อผ้าและหน้ากากผ้าในฤดูฝน

ปัญหาเชื้อราบนเสื้อผ้าและหน้ากากผ้าในฤดูฝน

ปัญหาที่พบบ่อยในช่วงฤดูฝน คือ ตากผ้าไม่แห้งสนิทหรือสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกขึ้นเป็นเวลานาน รวมถึงการสวมหน้ากากผ้าที่เปียกขึ้นจนเป็นแหล่งสะสมของเชื้อราและกลิ่นอับชื้น
หากเสื้อผ้าหรือหน้ากากผ้าเปียกขึ้นควรซักทำความสะอาดทันที หรือหากยังไม่สะดวก ให้นำผ้าที่เปียกขึ้นไปพึ่งให้แห้งก่อน ในกรณีที่ผ้าขึ้นราและสามารถเปลี่ยนทดแทนได้ ควรทิ้งและเปลี่ยนชิ้นใหม่

วิธีทำความสะอาดเชื้อราและกลิ่นอับชื้นบนเสื้อผ้า

  1. แช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น น้ำยาซักผ้าที่มีส่วนผสมของเปอร์ออกไซด์ฟีนอลิก หรือไฮโปคลอไรด์ ในอัตราส่วนตามที่ฉลากระบุไว้ แช่ผ้าไว้นาน 5-15 นาที หรือใช้น้ำส้มสายชู ในอัตราส่วน 480-720 มิลลิลิตรต่อน้ำ 1-2 ลิตร แช่ผ้าไว้อย่างน้อย 1 ชั่วโมง และนำไปซักตามปกติ
  2. ซักผ้าให้สะอาดตามปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือดนาน 15 นาที ถึง 1 ชั่วโมง

ทั้งนี้ควรสังเกตป้ายสัญลักษณ์การดูแลผ้าประกอบการทำความสะอาดด้วย

คำแนะนำผู้ใช้หน้ากากผ้า

  1. เปลี่ยนหน้ากากผ้าทุกวันหรือเปลี่ยนเมื่อรู้สึกเปียกชื้นในระหว่างวัน
  2. ใช้สบู่หรือน้ำยาซักผ้า แล้วนำไปตากแดดหรือใช้เครื่องอบให้แห้งก่อนนำกลับมาใช้อีกครั้ง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของผ้าที่ใช้ทำหน้ากาก
  3. ควรพกหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าสำรองติดตัวไว้เสมอ เพื่อให้สามารถเปลี่ยนได้ทันที

คำแนะนำจากแพทย์

วิธีป้องกันการเกิดเชื้อราและกลิ่นอับชื้นในเสื้อผ้าหรือหน้ากากผ้า คือ แนะนำให้เมื่อกลับถึงบ้านแล้วควรแยกเสื้อผ้าที่ขึ้นหรือเปียกแขวนผึ่งให้แห้งก่อนนำไปใส่ตะกร้าซักแต่ไม่ควรแขวนทิ้งไว้นานเพราะอาจเกิดเชื้อราบนเสื้อผ้าได้ หากนำมาสวมใส่อาจเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคผิวหนังจากเชื้อรา เช่น โรคกลาก เกลื้อน เป็นต้น

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2564
ที่มา : อ. ดร. พญ.กรวลี มีศิลปวิกกัย