ปัญหาการได้ยินในเด็กส่งผลต่อพัฒนาการ

ปัญหาการได้ยินในเด็กส่งผลต่อพัฒนาการ

เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น พันธุกรรม การติดเชื้อในหู หูน้ำหนวก การติดเชื้อในสมองการได้รับสารพิษหรือยาบางชนิดที่ทำลายการได้ยิน เช่น ยาปฏิชีวนะบางประเภท ยาเคมีบำบัด การฉายแสงในโรคมะเร็ง การได้รับบาดเจ็บ อย่างรุนแรงที่ศีรษะและหู เป็นต้น

ผลกระทบต่อพัฒนาการ

  • เด็กที่หูไม่ได้ยินเลยหากไม่ได้รับการรักษาอาจไม่สามารถพูดได้
  • หากหูมีการได้ยินอยู่บ้าง แต่ได้ยินไม่ชัดในบางความถี่ อาจมีปัญหาพูดไม่ชัด เช่น พูด ส.เสือ ฟ.ฟัน ไม่ได้
  • อาจเกิดปัญหาด้านการเรียน เช่น เรียนตามเพื่อนไม่ทัน ดูเหมือนเด็กดื้อ สมาธิสั้น เนื่องจากไม่ได้ยินจึงไม่สามารถทำตามได้

ร้อยละ 60

  • มารดาดูแลสุขอนามัยช่วงก่อนคลอด และหลังคลอด
  • เด็กควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคให้ครบถ้วน
  • ป้องกัน และรักษาภาวะติดเชื้อในหูชั้นกลาง
  • หลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณเสียงดัง

หากปล่อยให้เด็กมีปัญหาด้านการได้ยิน อาจนำมาซึ่งปัญหาพัฒนาการทางภาษาของสมอง ถ้าท่านสงสัยว่าคนใกล้ตัวหรือบุตรหลานมีปัญหา ควรรีบพบแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก เพื่อทำการประเมินระดับการได้ยิน และรักษาด้วยวิธีที่เหมาะสม

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564
ที่มา : อ. ดร. พญ.นัตวรรณ อุทุมพฤกษ์พร