ปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย

ปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีผู้ป่วยจำนวนมาก ซึ่งมีการระบาดจากสถานบันเทิง ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงมากขึ้นเป็นหลักพันต่อวัน และยังส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจเนื่องจากมีผู้ป่วยจำนวนมากขึ้น

  1. ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ มีอายุน้อย (20-40 ปี)
  2. ผู้ติดเชื้ออายุน้อยมีอาการไม่รุนแรงหรือไม่มีอาการเป็นจำนวนมาก
  3. ผู้ติดเชื้อไม่ทราบว่าตนเองได้รับเชื้อ ทำให้ควบคุมการแพร่ระบาดได้ยาก

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ครั้งใหญ่

  1. งดการทำกิจกรรมที่ทำให้เกิดการสัมผัสและใกล้ชิด
  2. งดการรวมกลุ่มสังสรรค์ที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท
  3. หน่วยงานและองค์กร ควรส่งเสริมมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด
  4. สแกน QR Code ไทยชนะ ก่อนและหลังการเข้าใช้งานในสถานที่ต่าง ๆ หรือจดบันทึกการเดินทางอย่างละเอียด
  5. ระมัดระวังการสัมผัสพื้นผิวต่าง ๆ ล้างมือเป็นประจำ และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างเคร่งครัด
  6. งดูการเดินทางที่ไม่จำเป็น เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค

คำแนะนำจากแพทย์

หากประชาชนไม่ป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด จะทำให้การแพร่กระจายของโรคเป็นไปในวงกว้าง เช่น การเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดและเยี่ยมญาติ เป็นต้น อีกทั้งยังเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อต่อกลุ่มผู้สูงอายุอีกด้วย

ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2564
ที่มา : ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ