ปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ หรือโรคหัวใจขาดเลือด

ปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ หรือโรคหัวใจขาดเลือด

โรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคหัวใจขาดเลือด คือ ภาวะที่หลอดเลือดหัวใจตีบแคบลง หรืออุดตันจนปิดกั้น การไหลเวียนของเลือด เนื่องจากไขมันเกาะภายในผนัง หลอดเลือดหัวใจ ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หากเป็นระยะเวลานานอาจทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน และอาจทำให้เสียชีวิตกะทันหันได้

ปัจจัยที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด ได้แก่

  1. โรคเบาหวาน
  2. โรคความดันโลหิตสูง
  3. ภาวะหลอดเลือดอุดตัน (Thrombosis)
  4. ความเครียด
  5. การทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์และมีไขมันสูง
  6. ไขมันในเลือดสูงหรือผิดปกติ
  7. การสูบบุหรี่
  8. การขาดการออกกำลังกาย
  9. ภาวะน้ำหนักตัวเกินหรืออ้วน
  10. ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด

ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2561

ที่มา : อ.พญ.ศิริพร อธิสกุล