ปัจจัยที่ทำให้เกิด “แผลร้อนในในช่องปาก”

ปัจจัยที่ทำให้เกิด “แผลร้อนในในช่องปาก”

แผลร้อนในในช่องปากสร้างความรำคาญ และความเจ็บปวดให้กับหลาย ๆ คนโดยเฉพาะเวลารับประทานอาหารและแปรงฟัน มักพบบริเวณกระพุ้งแก้ม พื้นช่องปากด้านข้างลิ้นหรือใต้ลิ้น และริมฝีปากด้านใน

ปัจจัยที่ทำให้เกิดแผลร้อนใน ในช่องปาก มีหลายประการดังนี้

  • บุคคลในครอบครัวมีประวัติเป็นแผลร้อนใน
  • เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมน
  • โดยเฉพาะผู้หญิงในช่วงก่อนหรือระหว่าง
  • มีประจำเดือน
  • ความเครียด ความกังวล หรือการพักผ่อน
  • ไม่เพียงพอ
  • การขาดสารอาหารบางชนิด เช่น วิตามินบี 12 กรดโฟลิก และธาตุเหล็ก

การรักษา

โดยส่วนมากมักเป็นการรักษาตามอาการ เพื่อลดอาการเจ็บ และบรรเทาอาการให้หายเร็วยิ่งขึ้น รวมไปถึงการให้วิตามินหรือยาบำรุง เช่น วิตามินบี 12 กรดโฟลิก และธาตุเหล็ก

ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
ที่มา : ทพญ.วรนุช ปรีชาวุฒิ
ฝ่ายทันตกรรม