ปวดหัวแบบไหนเหมือนโรคไมเกรน

ปวดหัวแบบไหนเหมือนโรคไมเกรน
  • ปวดเป็นพัก ๆ ครั้งละหลายชั่วโมงแต่อาจนานเป็นวันได้
  • แต่ละครั้งมักปวดศีรษะข้างเดียว/ครั้งต่อไปอาการปวดย้ายข้างได้ หรืออาจปวดทั้งสองข้างได้ในบางราย
  • หากเป็นธุนแรงอาจมีคลื่นไส้หรืออาเจียนร่วมด้วย
  • ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการเห็นแสงแวบ ตาพร่า หรือชามือชาปากช่วงก่อนจะเริ่มปวด

หากมีอาการปวดถี่เกินกว่าสัปดาห์ละ 1 – 2 ครั้ง ควรพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2564
ที่มา : ผศ. นพ.เสกข์ แทนประเสริฐสุข