ประโยชน์ของการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ

ประโยชน์ของการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ
  • ชะลอความถดถอยของสมรรถภาพร่างกายช่วยให้อายุยืนยาวขึ้น
  • ส่งเสริมให้เกิดสุขภาพจิตที่ดี ป้องกันภาวะซึมเศร้าและลดความวิตกกังวล
  • ช่วยลดน้ำหนัก เพิ่มมวลกล้ามเนื้อและคงความหนาแน่นของกระดูก
  • ป้องกันและบำบัดโรคเรื้อรัง รวมถึงโรคประจำตัว
  • ควบคุมระดับความดันโลหิต ลดความเสี่ยงโรคเกี่ยวกับเลือด เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ลดความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน
  • ควบคุมระดับไขมันในเลือด
  • ป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
  • ลดความเสี่ยงการเกิดภาวะทุพพลภาพ
  • รักษาสมดุลระบบต่าง ๆ ในร่างกายให้ทำงานปกติ

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2565
ที่มา : อ. พญ.จิรภา แจ่มไพบูลย์
ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู