ปฏิบัติตัวอย่างไร เมื่อทอนซิลอักเสบ

ปฏิบัติตัวอย่างไร เมื่อทอนซิลอักเสบ

ต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน เกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียซึ่งโดยมากมักพบได้บ่อยในเด็กเล็ก เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นจะพบน้อยลง

อาการสำคัญดังนี้

  • เจ็บคอ กลืนเจ็บ มีไข้ ปวดศีรษะและกลืนลำบาก
  • มีไข้ ปวดศีรษะ
  • ต่อมทอนซิลโตบวมแดง
  • กรณีที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย จะมีไข้สูง และพบหนองบริเวณทอนซิล

คำแนะนำ

  • รักษาสุขลักษณะที่ดีอยู่เสมอ เช่น ล้างมือก่อน-หลัง รับประทานอาหาร ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกัน รวมถึงหลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีไข้และเจ็บคอ ไอ จาม
  • หากมีใข้สูง เจ็บคอมาก กลืนลำบาก ควรพบแพทย์
  • ไม่ควรซื้อยาปฏิชีวนะรับประทานเองหรือรับประทานยาไม่ครบตามแพทย์สั่งจะทำให้เกิดเชื้อดื้อยาได้

ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2565
ที่มา : อ. นพ.วิศรุต สามัคคีธรรม
ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา