ปฏิบัติตัวอย่างไรปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า

ปฏิบัติตัวอย่างไรปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากเชื้อไวรัสเรบีส์ ที่มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดเป็นพาหะ เช่น สุนัข แมว หนู ค้างคาว เมื่อได้รับเชื้อจะส่งผลต่อระบบประสาท ในปัจจุบัน ยังไม่มีหนทางรักษา ผู้ป่วยที่แสดงอาการป่วยจากเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าและจะเสียชีวิตทุกราย

เมื่อถูกสัตว์เลี้ยงกัด หรือข่วนควรปฏิบัติตัวดังนี้

ล้างแผล ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดหรือสบู่

ใส่ยา ใส่ยาฆ่าเชื้อ เช่น ทิงเจอร์ไอโอดีนหรือเบตาดิน

ขังหมา อาจขังหรือจำกัดบริเวณสัตว์เพื่อเฝ้าดูอาการ 2 อาทิตย์ แต่หากไม่สามารถทำได้ เช่น เป็นสัตว์จรจัด หรือสัตว์หายตัวไประหว่างการจำกัดบริเวณก็ไม่จำเป็น หากสัตว์มีอาการผิดปกติให้รีบแจ้งแพทย์

หาหมอ ผู้ป่วยที่โดนสัตว์กัดหรือข่วนทุกราย ต้องไปพบแพทย์โดยเร็ว เพื่อพิจารณาฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า และป้องกันบาดทะยัก

วิธีการป้องกันโรคพิษสนัขบ้า

1.นำสัตว์เลี้ยงไปรับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี

2.พยายามป้องกันไม่ให้ถูกสัตว์กัด หรือข่วน

3.หากเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะถูกสัตว์กัดหรือข่วนโดยง่าย เช่น ผู้ดูแลสัตว์ ให้เข้ารับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าล่วงหน้า

ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2565
ที่มา : รศ. นพ.ครองวงศ์ มุสิกถาวร
ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน