บำรุงสายตาง่ายๆด้วยวิตามิน A

บำรุงสายตาง่ายๆด้วยวิตามิน A

วิตามิน A มีความสำคัญในการมองเห็นของมนุษย์อย่างมาก โดยมีหน้าที่หลักเกี่ยวข้องกับการทำงานของเซลล์รับภาพในชั้นจอประสาทตา และทำให้เซลล์เยื่อบุตาและกระจกตาอยู่ในภาวะปกติ ภาวะขาดวิตามิน A อาจส่งผลให้การมองเห็นในที่มืดลดลงทำให้เกิดภาวะตาแห้งเรื้อรังหรือกระจกตาเสื่อมตามมาได้

ทั้งนี้ การเลือกรับประทานผักและผลไม้ที่มีวิตามิน A สูงจะสามารถช่วยป้องกันการเกิดภาวะขาดวิตามิน A ได้

ตัวอย่างอาหารที่มีวิตามิน A สูง

ผักผลไม้ที่มีสีส้ม เช่น แครอท ฬกทอง มะละกอ มันหวาน

ผักใบเขียว เช่น ผักคะน้า ผักโขม บร๊อกโคลี ผักบุ้ง แคนตาลูป

ไข่ไก่

น้ำมันตับปลา

นมและผลิตภัณฑ์จากนม

ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2565
ที่มา : อ. นพ.วิจักษณ์ คงวัฒนานนท์
ฝ่ายจักษุวิทยา