บริจากสเต็มเซลล์เติมเต็ม “ปฏิหาริย์” คน(รอ)คอย

บริจากสเต็มเซลล์เติมเต็ม “ปฏิหาริย์” คน(รอ)คอย

สเต็มเซลล์ คือ เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดที่สามารถเจริญไปเป็น เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด

คุณสมบัติผู้บริจาค

 • อายุ 18-50 ปื ผู้บริจาคโลหิตอยู่แล้ว
 • ไม่มีโรคประจำตัว โรคติดต่อหรือร้ายแรง

การดูแลตัวเองก่อนบริจาค

 • รักษาสุขภาพให้แข็งแรง
 • ไม่เป็นไข้หวัด หรือโรคติดเชื้อต่าง ๆ (หากเป็นต้องรอให้หายก่อน)
 • พักผ่อนให้เพียงพอ

ขั้นตอนการบริจาคสเต็มเซลล์ เมื่อได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่

 1. พบแพทย์ เพื่อตรวจร่างกายและความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด รวมถึงตรวจระบบ HLA TYPE ว่าเข้ากันกับผู้ขอรับบริจาค (HLA TYPE พี่น้องในครอบครัวมีโอกาสตรงกันเพียง 1 ใน 4 หากไม่ใช่พี่น้องโอกาสตรงกัน 1 ใน 10,000 คน)
 2. วิธีการเก็บสเต็มเซลล์ ฉีดยากระตุ้นสต็มเซลล์ไห้ออกจากไขกระดูก ฉีดติดต่อกัน 5 วัน เมื่อครบกำหนดแพทย์จึงจะนัด
  1. เก็บสต็มเซลล์จากทางหลอดเลือดดำ ซึ่งอาจใช้เวลาในการเก็บ 2-3 วันขึ้นอยู่กับน้ำหนักของผู้บริจาค
  2. วิธีการเจาะไขกระดูก โดยการดมยาสลบ และแพทย์เจาะสเต็มเซลล์จากไขกระดูกโดยตรง
 3. ใช้เวลาพักฟื้นร่างกาย 5-7 วัน ขึ้นอยู่กับผู้บริจาค ผลข้างเคียง ยังไม่พบผลข้างคียง เนื่องจากสเต็มเซลล์ในร่างกายจะสร้างขึ้นมาทดแทนได้เอง

ปัจจุบันสเต็มเชลล์ถูกใช้ในการรักษาโรคทางโลหิตวิทยาและโรคทางพันธุกธรมที่รักษาไม่หาย

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2562

ที่มา : ศ.ดร.นพ.พลกัทร โรจน์นครินทร์