น้ำยาบ้วนปาก กำจัดกลิ่นปาก ได้จริงหรือ!!

น้ำยาบ้วนปาก กำจัดกลิ่นปาก ได้จริงหรือ!!

หากใช้น้ำยาบ้วนปากติดต่อกัน เป็นระยะเวลานาน ๆ อาจจะทำให้

  1. ทำลายเชื้อแบคที่เรียที่อาศัยอยู่ในปากให้ตายไปด้วย อาจนำมาซึ่งเชื้อราในช่องปาก
  2. ทำให้ตุ่มรับรสของลิ้นเพี้ยนไป
  3. อาจทำให้คราบสีฟัน และวัสดุอุดฟัน เปลี่ยนแปลงไป
  4. อาจทำให้เกิดการหลุดลอกของ เนื้อเยื่อในช่องปาก

ไม่แนะนำ

  1. ให้ใช้ทดแทนการแปรงฟันและการใช้ไหมขัดฟัน ใช้เสริมการแปรงฟันเท่านั้น
  2. ให้ใช้เป็นกิจวัตรประจำ

ควรใช้กรณีที่มีข้อบ่งชี้โดยทันตแพทย์เท่านั้น เช่น

  1. เมื่อไม่สามารถทำความสะอาดฟันได้ตามปกติ
  2. ผู้ป่วยทางสมองหรือผู้ป่วยอื่น ๆ ที่ไม่สามารถใช้มือได้อย่างปกติ
  3. หลังการผ่าตัดเหงือกเมื่อเกิดแผลหรือติดเชื้อในช่องปาก
  4. คนที่มีแนวโน้มฟันผุง่าย

หากรู้สึกว่ามีกลิ่นปาก ควรมาพบทันตแพทย์เพื่อตรวจหาสาหตุของกลิ่นปาก และแก้ไขที่ต้นเหตุของกลิ่นปาก จึงจะได้ผลดีที่สุด

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2561

ที่มา : ทพญ.ธนิตา ณรงค์เดช

Pin It on Pinterest