น้ำตาลและสารให้ความหวานแทนนำ้ตาล

น้ำตาลและสารให้ความหวานแทนนำ้ตาล

น้ำตาล (Sugar)

  • น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว เช่น กลูโคส ฟรักโทส กาแล็กโทส
  • น้ำตาลโมเลกุลคู่ เช่น ซูโคส (น้ำตาลทราย) แลคโทส มอลโทส

สารให้ความหวานแทนน้ำตาล (Artificial sweeteners)

  • สารให้ความหวานไม่ให้พลังงานหรือน้ำตาลเทียม เช่น แอสปาแตม สตีวีโอไซด์ (หญ้าหวาน) ซูคราโลส
  • สารให้ความหวานที่ให้พลังงาน จำพวกน้ำตาลแอลกอฮอล์ เช่น แมนนิทอล ไซลิทอล ซอร์บิทอล

คำแนะนำ

  • ควรบริโภคน้ำตาลไม่เกิน 6 ช้อนชา/วัน
  • แม้น้ำผึ้งจะเป็นน้ำตาลที่พบในธรรมชาติ แต่หากบริโภคมากเกินไป จะทำให้ค่าไขมันไตรกลีซอไรด์สูงได้ เนื่องจากมีส่วนประกอบ ของน้ำตาลกลูโคสและฟรักโทส
  • สตีวีโอไซด์ (หญ้าหวาน) เป็นสารให้ความหวานที่ปลอดภัย ต่อผู้บริโภค ควรบริโภคไม่เกิน 4 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน

ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563

ที่มา : อ.นพ.พรชัย อนิวรรตธีระ

error: Content is protected !!