นี่ฉันเป็น “ออฟฟิศซินโดรม” หรือเปล่านะ?

นี่ฉันเป็น “ออฟฟิศซินโดรม” หรือเปล่านะ?

ออฟฟิศซินโดรม คือ กลุ่มโรคที่เกิดจากการทำงานในอิริยาบถที่ไม่เหมาะสม ส่งผลกระทบต่อร่างกาย โดยเฉพาะกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อ จากการใช้กล้ามเนื้อมัดเดิมซ้ำ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน อาทิ การนั่งทำงานโดยใช้คอมผิวเตอร์ในท่าทางที่ไม่เหมาะสม เช่น ก้มคอ ใหล่งุ้ม หลังค่อม

อาการ

  • ปวดหรือตึงบริเวณคอ บ่า ไหล่
  • ปวดหลัง จากท่าทางการนั่งที่ไม่เหมาะสม
  • ปวดร้าวขึ้นศีรษะ ตาพร่า
  • ปวดข้อมือ นิ้วมือ ชามือ

ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564
ที่มา อ. พญโสภาทิพย์ ฤกษ์ม่วง
ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู