นิ้วล็อก โรคฮิตมนุษย์โซเชียล

นิ้วล็อก โรคฮิตมนุษย์โซเชียล

โรคนิ้วล็อกเกิดจากการหนาตัวของปลอกหุ้มเส้นเอ็นบริเวณฐานนิ้วมือ เมื่อมีการงอเหยียดนิ้วมือ เส้นเอ็นจะเกิดการเสียดสี ทำให้มีอาการอักเสบ ปวดบวม หรือนิ้วล็อกได้

กลุ่มเสี่ยง

  • ผู้สูงอายุ
  • เพศหญิง อายุประมาณ 40 – 50 ปี
  • ผู้ใช้สมาร์ตโฟนติดต่อกันเป็นเวลานาน
  • ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน
  • ผู้ที่มีอาชีพที่ต้องเกร็งมือหรือใช้มือในท่าเดิมเป็นประจำทุกวัน เช่น แม่บ้าน พนักงานนวดแผนไทย เป็นต้น

อาการ

ระยะที่ 1 ปวดบริเวณโคนนิ้วมือกดเจ็บบริเวณฐานนิ้วมือด้านหน้ามือแต่ยังงอเหยียดนิ้วได้ตามปกติ

ระยะที่ 2 งอนิ้วมือแล้วสะดุดเคลื่อนไหวยากขึ้น รวมถึงมีอาการปวดเพิ่มมากขึ้น

ระยะที่ 3 มีอาการนิ้วติดล็อกเป็นหลักเมื่องอนิ้วจะไม่สามารถเหยียดนิ้วออกเองได้ต้องใช้มืออีกข้างช่วย

ระยะที่ 4 นิ้วติดอยู่ในท่างอไม่สามารถเหยียดตรงได้

ผู้ที่เริ่มมีอาการของโรคนิ้วล็อกควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง และควรรีบพบแพทย์ เพื่อทำการวินิจฉัยและรักษาก่อนที่อาการจะแย่ลงจนกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวัน

ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564
ที่มา : ผศ. นพ.ภพ เหลืองจามีกร