ท้องเสีย ถ่ายเหลว ใช้ยาอะไรได้บ้าง

ท้องเสีย ถ่ายเหลว ใช้ยาอะไรได้บ้าง

ยาผงถ่าน ลดอาการแน่นท้อง และทำให้อุจจาระเหลวน้อยลง

วิธีใช้

  • กิน 2 เม็ดทันทีที่มีอาการ
  • กินซ้ำได้ทุก 3-4 ชั่วโมง ตามความรุนแรงของอาการ
  • หากถ่ายบ่อย หรือถ่ายเป็นน้ำให้กินยาให้ถี่ขึ้น
  • ไม่ควรใช้เกิน 16 เม็ดต่อวัน

ผงเกลือแร่โออาร์เอส ชดเชยการสูญเสียน้ำและเกลือแร่

วิธีใช้

  • ชง 1 ซอง ผสมน้ำสะอาดตามปริมาณที่ระบุไว้ที่ชองยา
  • ดื่มจนหมด หรือค่อย ๆ จิบถ้ามีอาการคลื่นใส้

ยาโลเพอราไมด์ เช่น อิโมเดียม หรือ โลเพอราไมด์ จีพีโอ

ใช้ในกรณีที่ชยาทั้ง 2 ชนิดขั้นต้นแล้วอาการไม่ดีขึ้น

วิธีใช้ (ห้ามใช้หากถ่ายเป็นมูกปนเลือด)

  • กิน 2 เม็ดในครั้งแรก และกินซ้ำครั้งละ 1 เม็ด ทุกครั้งที่ถ่ายเหลวไม่เกิน 8 เม็ดต่อวัน

หากทำทั้ง 3 วิธีแล้วอาการไม่ดีขึ้นใน 24-48 ชั่วโมง ควรไปพบแพทย์

ข้อสำคัญ ไม่ซื้อยาปฏิชีวนะใช้เองก่อนไปพบแพทย์

ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2562

ที่มา : ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล