ท้องผูกในเด็ก เรื่อง(ไม่)เล็ก

ท้องผูกในเด็ก เรื่อง(ไม่)เล็ก

อาการ

 • ขับถ่ายน้อยกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์
 • อุจจาระแข็งเป็นเม็ดคล้ายกระสุน หรือถ่ายก้อนใหญ่ อาจถ่ายอุจจาระมีเลือดปน เนื่องจากขอบทวารหนักฉีก
 • ต้องใช้แรงเบ่งมากหรือใช้เวลานานในการถ่ายอุจจาระ
 • มีอาการเจ็บปวด สังเกตได้จากเด็กร้องเวลาถ่าย

สาเหตุ

 • อั้นอุจจาระ เนื่องจากกลัวการขับถ่ายที่เจ็บปวด
 • การฝึกขับถ่ายไม่เหมาะสม
 • บริโภคอาหารที่มีกากใยน้อย
 • ดื่มน้ำน้อย
 • ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาท หรือต่อมไร้ท่อ ซึ่งพบได้น้อย

แนวทางการรักษา

 • ปรับพฤติกรรม จัดเวลาให้เด็กนั่งขับถ่ายทุกวัน
 • รับประทานอาหารที่มีกากใยเพิ่มตามวัย
 • ดื่มน้ำในปริมาณที่เหมาะสม
 • ใช้ยาระบายที่ทำให้อุจจาระนุ่มสำหรับเด็ก ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
 • หากอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษากุมารแพทย์ โรคทางเดินอาหาร

ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2565
ที่มา : รศ. พญ.วรนุช จงศรีสวัสดิ์
ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์