“ทำไม” จึงนอนกัดฟัน?

“ทำไม” จึงนอนกัดฟัน?

การนอนกัดฟันอาจเกิดจากสาเหตุหลัก 2 แบบ คือ

1. ปัญหาจากฟัน เนื่องจากมีการสบฟันที่ไม่ดี

  • ฟันซ้อนเก ฟันขึ้นผิดตำแหน่ง
  • ฟันโยก หรือเป็นโรคเหงือก
  • ฟันล้มเอียง หรือยื่นยาวออกมา เนื่องจากถอนฟันไปนาน แล้วไม่ได้ใส่ฟันทดแทน
  • ฟันปลอมซึ่งมีการสบฟันไม่สัมพันธ์กับฟันธรรมชาติ

2. ปัญหาทางด้านจิตใจ ได้แก่ ความเครียด วิตกกังวล กลัว ผิดหวัง

ปัญหาที่เกิดจากการนอนกัดฟัน คือ

  1. ฟันสึกมากกว่าปกติ สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งฟันหน้า และฟันกราม ทำให้เกิดอาการเสียวฟัน ปวดฟัน
  2. มีอาการเสียวฟันเนื่องจากส่วนเคลือบฟันกร่อนไป และหากฟันสึกกร่อนมากจนถึงชั้นโพรงประสาทฟัน จะทำให้ปวดฟัน เกิดการอักเสบของปลายรากฟัน อาจเกิดฟันโยกได้
  3. ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้า มักจะรู้สึกเมื่อยหรือตึงหลังจากตื่นนอนใหม่ ๆ บริเวณกรามข้อต่อขากรรไกร บริเวณหน้าหู ต้นคอ หรือใบหน้าทั้ง 2 ข้าง
  4. ปวดศีรษะบริเวณขมับ
  5. มีปุ่มกระดูกในช่องปากโตขึ้น
  6. มีอาการเจ็บที่ข้อต่อขากรรไกรบริเวณหน้าหู

หากทราบว่าตนเองนอนกัดฟัน หรือมีอาการดังกล่าวข้างต้น ควรพบทันตแพทย์ทันที


ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
ที่มา : ทพญ.วรนุช ปรีชาวุฒิ
ฝ่ายทันตกรรม