ทำไมจึงปวดก้นกบ?

ทำไมจึงปวดก้นกบ?

“กระดูกกันกบ” อยู่บริเวณปลายสุดของกระดูกสันหลัง ทำหน้าที่ในการรับน้ำหนักขณะนั่ง หรือการเอนตัวไปด้านหลัง ประกอบไปด้วยกระดูกอ่อน 3-5 ชิ้น เรียงตัวกัน โดยมีกล้ามเนื้อระบบขับถ่ายและเส้นเอ็นมายึดเกาะ

สาเหตุของการปวดกันกบ

  • เคยเกิดอุบัติเหตุ หกล้มก้นกระแทกพื้น
  • การตั้งครรภ์
  • การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาที่ใช้บริเวณกันกบหนัก เช่น การปั่นจักรยาน การพายเรือ
  • การนั่งในท่าที่ไม่ถูกอิริยาบถ หรือนั่งท่าเอนหลังในระยะเวลานาน
  • โรคอ้วน หรือน้ำหนักตัวน้อย
  • การติดเชื้อ มีเนื้องอก ซึ่งอาจเป็นการบ่งบอกถึง
  • โรคมะเร็ง

อาการ

ผู้ป่วยจะมีอาการปวดเล็กน้อยไปจนถึงปวดรุนแรง โดยเฉพาะเมื่อต้องมีการเปลี่ยนอิริยาบถ หรือขับถ่ายหรือเมื่อมีเพศสัมพันธ์ และอาจจะมีภาวะอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตามมา เช่น ปวดหลัง วิตกกังวล นอนไม่หลับ

ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2565
ที่มา : ผศ.(พิเศษ) นพ.นรา จารุวังสันติ
ฝ่ายออร์โธปิดิกส์