ทำอย่างไรเมื่อก้างปลาติดคอ?

ทำอย่างไรเมื่อก้างปลาติดคอ?
  • ห้าม กลืนก้อนข้าวเหนียว ขนมปังหรือกล้วย ลงไปเพื่อให้ก้างปลาหลุด เพราะอาจทำให้ก้างปลามลึกลงไปและเกิดแผลมากขึ้น
  • หลีกเลี่ยงการเอานิ้วล้วงเอาก้างปลาออก หรือการนวดหรือบีบคอจากภายนอก เพราะจะทำให้ก้างปลาทิ่มลึกลงไปมากกว่าเดิม
  • การกลั้วคอด้วยน้ำดื่มแล้วบ้วนออก อาจทำให้ก้างปลาเล็ก ๆ หลุดออกได้ แต่หากกลั้วคอแล้วก้างปลายังติดคออยู่ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อนำก้างปลาออกอย่างถูกวิธี
  • การปล่อยก้างปลาติดคอเป็นระยะเวลานาน นอกจากจะทำให้เจ็บ ทำให้เกิดแผล เกิดการติดเชื้อ เกิดภาวะแทรกซ้อน เป็นหนองในลำคอ ลุกลามไปสู่ช่องอกได้

ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565
ที่มา : ผศ.(พิเศษ) พญ.ภัทร์นฤน มหัธนสกุล
ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา