ทำความเข้าใจ Long COVID

ทำความเข้าใจ Long COVID

Long COVID หรือ อาการหลงเหลือหลังติดเชื้อโควิด-19 ในระยะยาว คือ ภาวะที่ร่างกายยังคงมีอาการของโรคบางอย่างหลงเหลืออยู่แม้จะหายจากโรคโควิด-19 แล้วก็ตาม

  • อาการแตกต่างกันในแต่ละบุคคล บางอาการหายได้เร็ว แต่บางอาการอาจหายช้า แต่จะหายได้ในที่สุด
  • ในผู้ป่วยบางราย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หลังการติดเชื้อ 1 – 3 เดือนอาจช่วยให้อาการดีขึ้น

กลุ่มเสี่ยง

  • ผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรง
  • ผู้สูงอายุ
  • ผู้ที่มีภาวะอ้วน
  • ผู้ที่มีโรคประจำตัว

ภาวะ Long COVID ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่สามารถส่งผลกระทบกับสภาพจิตใจและการใช้ชีวิตของผู้ป่วยได้ในระยะยาว จึงแนะนำให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะ Long COVID เมื่อติดเชื้อ

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2564
ที่มา : อ. ดร. พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล