ทำความเข้าใจเกี่ยวกับยาแก้แพ้หรือยาลดน้ำมูก (antihistamine)

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับยาแก้แพ้หรือยาลดน้ำมูก (antihistamine)

ยาแก้แพ้ หรือยาลดน้ำมูก ถูกแบ่งเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะการพัฒนาของยา

ยาแก้แพ้รุ่นที่หนึ่ง ใช้ลดน้ำมูกได้ดี แต่มีอาการข้างเคียงที่พบบ่อย เช่น

เกิดอาการง่วงซึม เสมหะเหนียวข้น ไอเอาเสมหะออกได้ยาก ปัสสาวะไม่ออก (ถ้าใช้ยาขนาดสูงในเด็กเล็ก) คอแห้ง ปากแห้ง ท้องผูก ควรพิจารณาใช้ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการง่วงนอน ขณะขับรถ หรือพลัดตก หกล้มได้

ยาแก้แพ้รุ่นที่สอง มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ จึงเหมาะกับผู้ที่มีอาการอักเสบจากภูมิแพ้จมูก ภูมิแพ้ที่เยื่อบุตา และลมพิษ เป็นต้น มีอาการข้างเคียงน้อยกว่ายาแก้แพ้รุ่นที่หนึ่ง เช่น มีอาการง่วงน้อยกว่า

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561

ที่มา: ผศ.นพ.เทอดพงศ์ เต็มภาคย์

Pin It on Pinterest