ทำความเข้าใจวัคซีน AstraZeneca

ทำความเข้าใจวัคซีน AstraZeneca

วัคซีน AstraZeneca : Viral vector วัคซีนชนิดใช้ไวรัสเป็นพาหะ

วัคซีน AstraZeneca นำไวรัสอะดีโน (เชื้อเป็น) มาเป็นพาหะ
นำพาโปรตีนที่สร้างขึ้นมาใหม่ให้หน้าตาคล้ายกับเปลือกของเชื้อโควิด-19 ดังนั้นไม่สามารถทำให้ผู้รับวัคซีนป่วยเป็นโรคโควิด-19 ได้

ผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนไม่ทำให้เกิดอาการป่วยเป็นโรคโควิด-19

ในวัคซีนมีโปรตีนสังเคราะห์ของเปลือกไวรัสโคโรนา 2019 ยืนยันว่าไม่ทำให้ผู้รับวัคซีนป่วยเป็นโรคโควิด-19 ดังนั้นผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หากป่วยเป็นโรคโควิด-19 อาจมีอาการรุนแรง จึงควรรีบฉีดวัคซีนโควิด-19

สามารถรับประทานยาละลายลิ่มเลือดป้องกันก่อนฉีดวัคซีนได้ไหม ?

ในผู้ป่วยโรคหัวใจสามารถรับประทานยาละลายลิ่มเลือดได้ตามปกติ แต่ถ้ารับประทานยาแสไพรินหรือยาละลายลิ่มเลือดมาก่อนฉีด ต้องกดบริเวณที่ฉีดวัคซีนให้นานกว่าเดิม

ขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
เพื่อเดินหน้าปูพรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
ที่มา : รศ. พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ