ทำความรู้จัก Antigen test kit ชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง

ทำความรู้จัก Antigen test kit ชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง
  • Antigen test kit (แอนติเจน เทสต์ คิท) คือ ชุดตรวจที่ใช้ตรวจหาโปรตีนหรือแอนติเจนของเชื้อก่อโรคโควิด-19 (SARS-CoV-2)
  • เหมาะสำหรับผู้สัมผัสโรคระดับความเสี่ยงสูงที่มีอาการเพื่อคัดแยกตนเองออกจากผู้อื่นและติดต่อขอเข้ารับการรักษาหากมีการสัมผัสโรคระดับความเสี่ยงสูง แต่ไม่มีอาการ อาจใช้การทดสอบนี้ตรวจเบื้องต้นได้
  • ข้อดี รู้ผลไวภายใน 15-30 นาที
  • ข้อจำกัด จะตรวจจับเชื้อได้ดีในผู้ที่มีอาการซึ่งมักจะมีเชื้อมากแต่ถ้าไม่มีอาการ เชื้ออาจจะน้อย จึงอาจตรวจไม่พบได้ในระยะแรก ๆ ของการติดเชื้อ (ผลเป็นลบ)
  • แนะนำให้ซื้อจากสถานพยาบาล หรือร้านขายยาที่มีเภสัชกรเพื่อรับคำแนะนำการใช้งานที่ถูกต้อง

วิธีปฏิบัติตนหลังทราบผล

กรณีได้ผลบวก

  • ติดต่อหน่วยบริการใกล้บ้าน เช่น คลินิกชุมชนอบอุ่น หรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อรับคำแนะนำ และส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษา
  • แยกกักตัวเอง และแจ้งผู้ใกล้ชิดเพื่อประเมินความเสี่ยง และตรวจหาเชื้อต่อไป

กรณีได้ผลลบ

  • หากมีความเสี่ยงสูง ให้ตรวจซ้ำอีกครั้งใน 3-5 วัน หรือเมื่อมีอาการการตรวจเพียงครั้งเดียว ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าไม่มีการติดเชื้อจริงดังนั้น ควรแยกตนเองออกจากผู้อื่นไว้ก่อนระหว่างรอตรวจช้ำ

ที่มา
ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ. นพ.กำธร มาลาธรรม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564