ทำความรู้จักวัคซีนป้องกันโควิด-19

ทำความรู้จักวัคซีนป้องกันโควิด-19

1. วัคซีนชนิด mRNA คือ การใช้สารพันธุกรรม RNA ไวรัส ส่วนที่สร้างโปรตีนหนามแหลมแล้วห่อหุ้มด้วยไขมันเพื่อให้ชลล์ของเราสร้างหนามแหลม (Spike) โปรตีนมากระตุ้นสร้างภูมิต้านทาน วัคซีนชนิดนี้ เช่น ไฟเบอร์ – ไอโอเอ็นเทค (Pfizer – BioNTech) และโมเดอร์นา (Moderna)

  • วัคซีนนี้มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้สูง
  • ในอดีตยังไม่มีวัคซีนที่ผลิตด้วยกระบวนการนี้ใช้ในมนุษย์มาก่อน
  • ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิ -70 ํC ถึง -20 ํC ทำให้ขนส่งได้ยากราคาแพง

2. วัคซีนชนิดไวรัสเวคเตอร์ คือ การใช้พันธุกรรมส่วนหนามแหลมของไวรัสที่ก่อโรคโควิด-19 ฝากไว้ในไวรัสชนิดอื่นที่ไม่ก่อโรคในมนุษย์ ในการสร้างภูมิต้านทานในร่างกาย วัคซีนชนิดนี้ เช่น ออกซ์ฟอร์ด-แอสทราเซเนกา (Oxford-AstraZeneca) สปุตนิก-ไฟว์ (Sputnik V) แคนซีโน ไบโอโลจิกส์ (CanSino Biologics)

  • เป็นวัคซีนที่สามารถผลิตได้จำนวนมากอย่างรวดเร็ว
  • ราคาถูกกว่า
  • เก็บรักษาได้ง่ายในอุณภูมิเย็นธรรมดา 2-8ํ ํC

3. วัคซีนชนิดเชื้อตาย เพาะเลี้ยงไวรัสในเซลล์พาะลี้ยงจำนวนมาก ทำให้ตายด้วยสารเคมีทำให้บริสุทธิ์ และใส่รวมเข้กับสารกระตุ้นภูมิ (Adjuvant) วัคซีนชนิดนี้ เช่น ซินแวด (Sinovac) ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) ของจีน

  • วัคซีนนี้ใช้ได้คนที่มีภูมิต้นทานต่ำได้ พราะเป็นเชื้อที่ไม่ก่อโรค
  • มีความยากลำบากในการผลิต ที่ต้องใช้สถานที่ที่ปลอดภัยสูงทำให้มีราคาแพง

ที่มา : ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ
ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564