ทำความเข้าใจ “แผลเป็นสิว” ก่อนสายเกินไป

ทำความเข้าใจ “แผลเป็นสิว” ก่อนสายเกินไป

สิวสามารถหายได้เอง แต่ภาวะแทรกซ้อนจากสิว เช่น รอยแดง รอยดำหรือแผลเป็นสิว มักเป็นต่อเนื่องเป็นเวลานาน โดยเฉพาะแผลเป็นสิวที่มีโอกาสเป็นตลอดชีวิต อาจส่งผลกระทบให้ผู้ป่วยเกิดความกังวลและขาดความมั่นใจในระยะยาวได้

ปัจจัยที่ทำให้เกิดแผลเป็นสิว

  • สิวอักเสบรุนแรง
  • มีประวัติคนในครอบครัวมีแผลเป็นสิว
  • การบีบหรือแกะสิว
  • การไม่ได้รับการรักษาสิวอย่างถูกต้องนานเกิน 1 ปี

การรักษา

  • การรักษาด้วยยาโดยแพทย์/เพทย์ผิวหนัง เช่น ยาชนิดทา หรือรับประทาน
  • การรักษาด้วยกลุ่มเลเซอร์ หรือกรดในการลอกผิว
  • การทำหัตถการอื่น ๆ ที่ทำด้วยแพทย์ผิวหนัง เช่น การตัดหลุมสิว

ปัจจุบันยังไม่มีการรักษาแผลเป็นสิวให้หายได้ทั้งหมด การรักษาสิวตั้งแต่ในช่วงแรกให้เร็วและป้องกันการเกิดสิวซ้ำจึงเป็นวิธีที่สามารถลดการเกิดแผลเป็นสิวได้ดีที่สุด

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564
ที่มา : อ. นพ.ชนัทธ์ กำธรรัตน์