ถูกงูกัดไม่ไห้ขันชะเนาะ แล้วต้องทำอย่างไร

ถูกงูกัดไม่ไห้ขันชะเนาะ แล้วต้องทำอย่างไร
  1. ตั้งสติให้มั่น ไม่ตื่นตกใจเกินไป
  2. สังเกตลักษณะของงู หรือถ่ายรูปงูถ้าทำได้
  3. ร้องขอความช่วยเหลือ
  4. ไม่แนะนำให้ขันชะเนาะ เพราะไม่สามารถป้องกันการดูดซึมพิษงูได้และถ้ารัดแน่นเกินไปอาจทำให้เกิดเนื้อเน่าตายได้
  5. ควรรีบมาโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด และขยับส่วนที่ถูกกัด ให้น้อยเฉพาะเท่าที่จำเป็น เพื่อลดการดูดซึมพิษงู
  6. หากงูเห่าพ่นพิษข้าตา ควรล้างตาด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก
  7. ผู้ป่วยที่ถูกงูระบบประสาทกัด อาจเป็นอัมพาตทั่วตัวคล้ายกับเสียชีวิตแล้ว ไม่ควรหยุดการช่วยเหลือ ให้รีบส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลเพื่อช่วยการหายใจโดยเร็วที่สุด

ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

ที่มา : ศ.นพ.พลภัทร โรจน์นครินทร์

Pin It on Pinterest