“ติดเครื่องรถ เปิดแอร์นอน” ทำไมถึงเสียชีวิต

“ติดเครื่องรถ เปิดแอร์นอน” ทำไมถึงเสียชีวิต

ตอบ : เพราะการนอนหลับโดยปิดกระจกมิดชิด และสตาร์ทเครื่องในรถทิ้งไว้ ทำให้อากาศถ่ายเทไม่ดี มีปริมาณกำชคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปสะสมใน ห้องโดยสารมากเกินไป ซึ่งเป็นผลจากระบบแอร์ของรถยนต์ที่ดูดอากาศจากภายนอก และจากควันท่อไอเสียรถมาหมุนเวียนในรถ

ผลกระทบต่อร่างกาย

  • ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ไปจับกับฮีโมโกลบินและแทนที่ออกซิเจนในเลือด ทำให้ก๊าชคาร์บอนมอนอกไซด์ในร่างกายเพิ่มสูงขึ้นถึงระดับเป็นพิษอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
  • ทำให้หมดสติ
  • สมองขาดออกชิจน จนถึงเสียชีวิตได้

คำแนะนำ

  • นอนพักผ่อนให้เพียงพอก่อนขับรถ
  • หากจำเป็นต้องนอนพักในรถยนต์ให้ดับเครื่องยนต์ให้สนิทและลดกระจกลงเพื่อระบายอากาศ ห้ามเปิดแอร์และห้ามปิดกระจกโดยเด็ดขาด
  • ควรนำรถเข้าตรวจสภาพเครื่องยนต์และระบบท่อไอเสียเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะรถที่ใช้งานหนัก หรือมีอายุเกิน 7 ปื

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

ที่มา : อ.พญ.ภัทราวลัย สิรินารา