ติดหรือไม่ติด ไขความเข้าใจผิด เรื่องซิฟิลิส

ติดหรือไม่ติด ไขความเข้าใจผิด เรื่องซิฟิลิส

โรคซิฟิลิส คือ โรคติดเชื้อที่เกิดจากแบคทีเรีย Treponema Pallidum ซึ่งพบมากขึ้นในกลุ่มรักร่วมเพศและวัยรุ่น

ติด

  • การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่เป็นโรค
  • การสัมผัสกับบริเวณที่มีแผลของรอยโรค
  • การติดเชื้อจากแม่สู่ทารกในครรภ์

ไม่ติด

  • การใส่เสื้อผ้าร่วมกัน
  • การกินอาหารจากภาชนะเดียวกัน
  • การใช้ห้องน้ำร่วมกัน
  • การใช้สระว่ายน้ำ หรืออ่างอาบน้ำเดียวกัน
  • การใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆร่วมกัน

ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

ที่มา : รศ.นพ.สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา