ตากระตุก ตาเขม่น ที่ไม่เกี่ยวกับลางร้าย

ตากระตุก ตาเขม่น ที่ไม่เกี่ยวกับลางร้าย

อาการตากระตุก หรือเขม่น เกิดจากกล้ามเนื้อรอบดวงตาเกร็งตัวมากผิดปกติในช่วงระยะเวลาหนึ่ง มีความรุนแรงตั้งแต่กระพริบตาถี่ขึ้น รอบตากระตุกเล็กน้อยซึ่งหายได้เอง หรือเป็นมากขึ้นจนเปลือกตากระตุกถี่และบ่อย หรือรอบตาเกร็งมาก ตาหรี่ลงลืมตาไม่ขึ้น เป็นข้างเดียวหรือสองข้าง เกิดขึ้นได้ทุกเวลา และอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการมองไม่เห็นได้

อาการตากระตุกผิดปกติที่ควรพบแพทย์

  1. ตากระตุกติดต่อกันทุกวันเกิน 1 สัปดาห์
  2. มีอาการกระตุกที่บริเวณอื่นด้วย เช่น แก้มหรือมุมปาก
  3. ตากระตุกพร้อมกันทั้งสองข้าง
  4. ตาเกร็งกระตุกแรงมากจนลืมตาไม่ขึ้นรบกวนการทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน
  5. มีอาการผิดปกติอื่น ๆ ที่ตาร่วมด้วย เช่น เคืองตา แสบตา ตาแดง มีขี้ตา เป็นต้น

ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2564
ที่มา : รศ. พญ.พริมา หิรัญวิวัฒน์กุล