ตรวจโควิด-19 จากน้ำลาย

ตรวจโควิด-19 จากน้ำลาย

ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 (Antigen Test Kit หรือ ATK) ผ่านทางน้ำลาย เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถทำได้เองที่บ้าน สะดวก รวดเร็ว และประสิทธิภาพความแม่นยำใกล้เคียงกับการเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งทางโพรงจมูก

การใช้งาน

 1. บ้วนน้ำลายกระแอมจากลำคอลงในหลอดเก็บตัวอย่าง
 2. บีบสารสกัดลงในหลอด ปิดฝาให้แน่นและผสมโดยการคว่ำหลอดขึ้นลงประมาณ 10 ครั้ง
 3. หยดตัวอย่างประมาณ 3 หยดลงในแผ่นทดสอบ
 4. ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที ก่อนการอ่านผล

คำแนะนำ

 • งดการแปรงฟัน และบ้วนปากด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ แนะนำให้บ้วนปากด้วยน้ำสะอาดเท่านั้น
 • งดการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม งดสูบบุหรี่ หรือเคี้ยวหมากฝรั่ง ประมาณ 30 นาที
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของคู่มือในกล่อง ซึ่งอาจจะมีข้อแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละยี่ห้อ
 • เลือกใช้ชุดตรวจที่ได้คุณภาพ ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา
 • หากผลตรวจเป็นบวก ให้แยกกักตัวทันที และติดต่อโรงพยาบาล หรือโทร 1330
 • หากผลตรวจเป็นลบ ให้ระวังผลลวง เพราะอาจมีเชื้อน้อยจนตรวจไม่พบให้ตรวจซ้ำอีกครั้งภายใน 1 – 2 วัน
 • ชุดตรวจที่ใช้แล้วให้รัดปากถุงให้มิดชิดและทิ้งในถังขยะติดเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564
ที่มา : อ. ดร. พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก