ด่างขาวบนผิวหนังอาจเป็นสัญญาณบอกโรค

ด่างขาวบนผิวหนังอาจเป็นสัญญาณบอกโรค

สาเหตุ เกิดจากภูมิต้านทานในตัวทำงานผิดปกติจนทำลายเซลล์เม็ดสี

เกิดขึ้นเองโดยไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน ไม่ใช่โรคติดต่อ ป้องกันลำบาก พบได้หลายที่บนร่างกาย แต่หากเป็นที่ใบหน้าและคอ สามารถรักษาให้สีกลับคืนได้ง่ายกว่าเป็นที่บริเวณอื่น

หากพบด่างขาวมากขึ้น ควรรับการตรวจเพราะอาจเป็นสัญญาณบอกโรค เช่น ไทรอยด์ โรคทางเลือด อาการผมร่วง เป็นหย่อม ๆ

ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา : ศ.ดร.นพ.ประวิตร อัศวานนท์