ดูแลตัวเองอย่างไร เมื่อมีอาการ “โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน”

ดูแลตัวเองอย่างไร เมื่อมีอาการ “โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน”

โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน เกิดขึ้นจากความผิดปกติของน้ำในหูชั้นในที่มีแรงดันของน้ำในหูมากเกินปกติ ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการเวียนศีรษะ จนเหมือนกับบ้านหมุนไปด้วย บางรายอาจพบอาการคลื่นไส้ อาเจียน ไม่สามารถทรงตัวได้ รวมไปถึงปัญหาจากระบบการได้ยิน เช่น ได้ยินเสียงลดลงมีเสียงรบกวนในหู และหูอื้อ

ปัจจุบันยังไม่สามารถระบุสาเหตุของโรคได้อย่างชัดเจน และผู้ป่วยจะไม่สามารถควบคุมไม่ให้เกิดอาการได้ แต่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดอาการโดยเลี่ยงพฤติกรรม 4 อย่างได้แก่ “CATS”

C – Caffeine คือ การหลีกเสี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ ช็อคโกแลต น้ำอัดลม

A – Alcohol คือ การหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

T – Tension คือ ควรหลีกเลี่ยงภาวะความเครียด และพักผ่อนให้เพียงพอ

S – Salt คือ ลดการรับประทานอาหารที่มีรสเค็ม เพราะจะส่งผลให้เกิดแรงดันน้ำในหูมากขึ้น

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2565
ที่มา : ศ. พญ.เสาวรส ภทรภักดิ์
ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา