ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อเป็น “หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท”

ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อเป็น “หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท”

หมอนรองกระดูกสับเส้นประสาท เกิดจากหมอนรองกระดูกซึ่งอยู่ระหว่างกระดูกสันหลังแต่ละข้อไม่แข็งแรง เกิดการปลิ้นออกมา และทับเส้นประสาท ทำให้เกิดอาการปวดแปลบ ตามทางเดินของเส้นประสาทนั้นๆ โดยหมอนรองกระดูกส่วนเอวทับเส้นประสาทเป็นส่วนที่พบได้บ่อยที่สุด เพราะเป็นส่วนรับน้ำหนักร่างกายมากที่สุด

ปัจจัยเสี่ยงภาวะ “หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท”

  • น้ำหนักตัวมาก อ้วนลงพุง
  • ยกของหนัก หรือ ยกของผิดท่าโดยไม่ระวัง
  • ขาดการออกกำลังกาย

การดูแลตัวเองเมื่อเป็นป่วยเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

  1. ไม่ยกของหนักจนเกินไปและยกของอย่างถูกวิธี
  2. บริหารร่างกายเพื่อเสริมกล้ามเนื้อหลังและกล้ามเนื้อ หน้าท้องเป็นประจำ
  3. รับประทานยาแก้ปวด เพื่อบรรเทาอาการ
  4. พยายามเปลี่ยนอิริยาบถ เมื่อต้องนั่งทำงานเป็นเวลานาน ทำกายภาพ ตามคำแนะนำของแพทย์

ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565
ที่มา : รศ. นพ.วีรศักดิ์ สิงหถนัดกิจ
ฝ่ายออร์โธปิดิกส์